Vilkår og betingelser for Top Eshop IVS

Sidst opdateret: 01/09/2018

 

Introduktion

Denne hjemmeside, også refereret til som dette ”websted”, ejes af Top Eshop IVS. ”Vi”, ”os” eller ”Top Eshop IVS” giver dig adgang til vores websted og vores online butik (samlet set ”vores tjenester”), som er underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at søge, tilgå, bruge, registrere dig eller købe varer på dette websted eller på anden måde bruge vores services, accepterer du alle nedenstående vilkår og betingelser, herunder eventuelle politikker, der henvises til i disse vilkår. Vær derfor venlig at læse vilkårene omhyggeligt. Vi forbeholder os ret til at ændre dette websted og disse vilkår til enhver tid. Hvis du ikke er villig til at være bundet af disse vilkår, skal du ikke søge, tilgå, bruge, registrere dig eller købe varer fra webstedet. Du accepterer og garanterer at du er mindst 18 år gammel eller besøger dette websted under tilsyn af en forælder eller værge.

 

Privatslivpolitik

Vores privatslivpolitik kan findes på (link to privatslivpolitik TopEshop). Gennemgå vores fortrolighedspolitik for at få oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og deler oplysninger om vores brugere.

Cookies
Ved at anvende hjemmesiden accepterer du at vi bruger cookies til at optimere indholdet.

 

Lovvalg og værneting

Al handel på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister vil til enhver tid blive behandlet hos danske domstole.

 

Moms

Vi refunderer ikke moms til udenlandske kunder, ej eller bosiddende på Færøerne eller Grønland.

 

Brug af dette websted

Med forbehold for din overholdelse af disse vilkår giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensieret licens for at få adgang til og foretage personlig, ikke-kommerciel brug af dette websted. Licensbevillingen omfatter ikke:

 1. a) ethvert videresalg og/eller kommerciel brug af dette websted og/eller indhold deri.
 2. b) indsamling og/eller brug af produktbetegnelser og/eller beskrivelser.
 3. c) at gøre brug af hjemmesiden til andet end dets tiltænkte formål.
 4. d) brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamling og udvindingsmetoder på dette websted.

 

Du må ikke bruge, ramme eller gøre brug af indramningsteknikker til at efterligne nogen af vores varemærker, logo, indhold eller anden ejendomsretlig information (herunder billederne på dette websted, indholdet af enhver tekst eller layout / design af enhver side eller formular, der findes på siderne) uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Desuden må du ikke bruge nogen metatags eller nogen form for “skjult tekst” hvor du udnytter vores navn, varemærke eller produktnavn uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Ethvert brud på disse vilkår vil medføre øjeblikkelig tilbagekaldelse uden varsel af den licens, der er givet i dette afsnit. Du får en begrænset, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til hjemmesiden for dette websted, så længe linket ikke viser os eller vores produkter eller tjenester i et falsk, vildledende, nedsættende og/eller krænkende omstændigheder. Denne begrænsede ret kan til enhver tid tilbagekaldes. Du må ikke bruge nogen af ​​vores logoer eller anden ophavsretsbeskyttet grafik eller varemærker som en del af linket uden udtrykkelig skriftlig samtykke.

 

Konto

For at få adgang til nogle af funktionerne på dette websted kan du blive påkrævet at registrere dig som bruger, hvor enten du bliver bedt om, eller vi tildeler dig en adgangskode og et brugernavn eller en kontoidentifikation. Hvis du registrerer dig, accepterer du at give os nøjagtige og fuldstændige registreringsoplysninger og straks informere os om eventuelle opdateringer eller andre ændringer af sådanne oplysninger. Du er ene ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af ​​adgangskoden og identifikationen tildelt til dig. Du skal straks underrette os om uautoriseret brug af dit kodeord eller identifikation eller ethvert andet brud eller potentielt brud på dette websteds sikkerhed. Hver gang du bruger en adgangskode eller identifikation, vil du blive anset for at have tilladelse til at få adgang til, og bruge hjemmesiden på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår, og vi har ingen forpligtelse til at undersøge tilladelsen eller kilden til enhver sådan adgang eller brug af dette websted.

Du er ene ansvarlig for alle adgange til og brug af dette websted af enhver, der bruger adgangskoden og identifikationen, der oprindeligt blev valgt af dig, eller tildelt til dig, uanset om sådan en adgang til brug af dette websted faktisk er godkendt af dig, herunder uden begrænsning i al kommunikation, alle transmissioner og alle forpligtelser, herunder uden begrænsning af finansielle forpligtelser, påløbet gennem sådan en adgang eller brug.

 

Elektronisk kommunikation

Når du bruger dette websted eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at sende meddelelser på dette websted eller gennem vores andre tjenester. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, opfylder lovmæssige krav herom.

 

Brugerindhold

Dette websted kan indeholde egenskaber og funktionaliteter (“Interaktive funktioner”), der giver brugere mulighed for at oprette, sende, transmittere eller gemme indhold som tekst, musik, lyd, fotos, video, grafik eller kode på websiderne (“Brugerindhold”). Brugerindhold er offentligt synligt og kan indeholde dine profiloplysninger og enhver form for indhold, du deler i henhold til din profil, men det indeholder ikke dine kontooplysninger eller oplysninger, du giver til at foretage et køb. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for dit brugerindhold og for din brug af interaktive funktioner, og at du bruger dine interaktive funktioner på egen risiko. Ved at bruge interaktivt indhold accepterer du ikke at sende, uploade til, transmittere, distribuere, gemme, oprette eller på anden måde udgive eller sende via webstederne følgende:

 • Brugerindhold, der er ulovligt, krænkende, uanstændigt, pornografisk, vovet, chikanerende, truende, voldeligt, provokerende, bedragerisk eller på anden måde uhensigtsmæssigt;
 • Brugerindhold, der vil udgøre, opfordre eller henvise til en lovovertrædelse, krænke en parts rettigheder, eller som ellers ville være til ulempe, eller krænke enhver lokal, statslig, national eller international lov.
 • Brugerindhold, der viser, beskriver eller opfordrer til brug af ethvert produkt vi sælger på en måde, der kan være stødende, upassende eller skadeligt for os eller enhver bruger eller forbruger.
 • Brugerindhold, der kan have indflydelse på eller krænke andre personers offentlige, private eller databeskyttelsesrettigheder, herunder fotografier, videoer, billeder eller oplysninger om en anden person, hvor du ikke har opnået dennes individuelle samtykke.
 • Brugerindhold, der giver falske eller vildledende udsagn, krav eller skildringer om en person, virksomhed, produkt eller tjeneste;
 • Brugerindhold, der kan krænke enhver patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden intellektuel eller ejendomsret til nogen part;
 • Brugerindhold, der efterligner enhver person eller enhed eller på anden vis misrepræsenterer din tilknytning til en person eller enhed.
 • Virus, malware af enhver art, beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer eller kode.

 

Rettigheder til brugerindhold

Udover det som er nævnt i disse vilkår, vist på denne side eller særskilt aftalt med os, tager vi ikke ansvar for noget indhold som er blevet til af hjemmesidens brugere. Ved brug af hjemmesiden giver brugeren dog ret til, at vi kan bruge indholdet uden begrænsninger og uden behov for samtykke til ethvert formål. Endvidere vil enhver brug af dette førnævnte indhold, uanset om det er videreudviklet eller oprindeligt opstået på hjemmesiden, tilhøre os uden at vi behøver kompensere brugeren.

Ved brug af hjemmesiden giver du desuden samtykke til at andre brugere vil kunne få adgang til og anvende det indhold du tillægger siden. Ved brug af siden giver du samtykke og tilstår at:

 1. Indholdet på siden er ikke konfidentielt
 2. Du ejer indholdet som du offentliggør eller tillægger hjemmesiden, eller har de nødvendige rettigheder til at offentliggøre, anvende og give ret til at indholdet anvendes af tredjepart. Du forestår endvidere at;
 3. Indholdet er korrekt, ikke misvisende, ikke krænkende eller skadeligt.
 4. Indholdet du tillægger eller offentliggør på denne hjemmeside ikke krænker disse vilkår og betingelser, nogen af vores forskrifter eller politikker, danske eller internationale love, regler eller regulativer.

Feedback
Foruden indhold har du potentielt mulighed for at indsende spørgsmål, kommentarer, forslag, anbefalinger, idéer, planer, designs, noter, tegninger, originalt eller kreativt materiale eller nogen anden form for information omkring hjemmesiden, os eller vores produkter. (kollektivt betegnet som ”Feedback”). Du accepterer at denne feedback ikke er konfidentiel og at den tilhører os. Det vil derfor være os som ejer en hver form for eksklusivitet eller intellektuel ejendom som måtte følge heraf. Det vil være vores ret at denne feedback bruges til ethvert formål vi måtte ønske, og enhver videreformidling, uden at du har ret til anerkendelse eller kompensation herfor.

Restriktioner for brug
Du accepterer at du ikke må ( dette inkluderer enhver som måtte få adgang til dit login og kodeord ):

 • Bruge indholdet på denne hjemmeside til nogen form for kommercielt brug, foruden den anvendelse som er blevet tilladt gennem disse vilkår og betingelser.
 • Bruge robot, spider eller nogen form for automatisk indekserings/ekstrakterings software eller hardware til at samle indhold fra hjemmesiden
 • Samle informationer omkring andre brugere (herunder brugernavn og/eller email adresse) til andet end at dele anbefalinger med andre brugere
 • Ændre eller anvende noget fra de sider som måtte tilhøre domænet
 • Oprette brugerkonti ved hjælp af automatisk software eller med falske oplysninger
 • Oprette eller transmitere uopfordret elektronisk kommunikation, herunder spam, til andre brugere eller på anden måde blande sig i andre brugeres brug af hjemmesiden
 • Oprette indhold som fejlagtigt anfører at dette indhold er godkendt af hjemmesiden
 • Uploade noget som kan indeholde eventuelle skadelige software eksempelvis viruser, worms, malware, trojan horses, software bombs eller andet som kan skade eller forringe computere, severe, andre devices eller hjemmesiden generelt
 • Bruge hjemmesiden til at opnå uautoriseret adgang til andres computere eller netværk. Inklusiv uautoriserede forsøg på at opnå koder eller krypteringskoder
 • Uploade indhold som er ulovligt eller på nogen vis fremmer ulovlig eller truende adfærd
 • Kopiere eller gemme indhold tilbudt fundet på hjemmesiden til andet en privat ikke kommercielt brug
 • Udføre noget som risikerer at trafik til hjemmesiden bliver begrænset eller skadet
 • Bruge indhold fundet på hjemmeside til at udføre handlinger som er i strid med hverken dansk eller international lovgivning

 

Hjemmesiden og dets ejere har ingen forpligtelse til at monitorere brugerindholdet. Det pålægger udelukkende brugerne at overholde vilkår og betingelser samt lovgivning. Hjemmesiden og dets ejere forbeholder sig dog ret til at gennemgå alt indhold uden behov for at søge tilladelse.

 

Ejerskab

Alt som forefindes på hjemmesiden på nær brugerindhold ejes af hjemmesiden eller dets licensorer, dette inkluderer men er ikke begrænset til, foto, billeder, tekst, grafikker, ikoner, audio klip, software, sourcing kode, forbedringer eller modikationer heraf inklusiv. Alt som er findes på hjemmesiden og samlingen og arrangeringen af det som findes på hjemmesiden (kollektivt kaldet ”indhold”), dette inkluderer endvidere copyrights, trademarks og andre intellektuelle rettigheder nævnt i overstående ejes af os og eventuelle licensorer og er beskyttet af gældende oprethavslovgivning. Enhver brug af vores oprethavnsbeskyttede indhold uden skriftlig tilladelse fra os er forbudt. Du må ikke anvende vores rettighedsbeskyttede indhold til at fremme produkter eller services som kan virke forvirrende i forhold til kunder eller brugere. Du må ikke bruge varemærker eller oprethavsbeskyttet indhold på nogen måde som kan virke nedværdigende eller miskrediterende overfor os. Du må ikke anvende varemærke eller oprethavsbeskyttet indhold i meta tags uden vores eksplicitte samtykke. Intet i disse vilkår og betingelser skal forstås således at du eller brugere generelt kan gøre brug af vores rettigheder, ophavsrettigheder, varemærke eller forretningshemmeligheder.

 

Ved Køb på Siden

Du accepterer at alle dine transaktioner med eller gennem denne side, kan, ved vores for godt befindende, finde sted elektronisk fra start til slut. Vi forbeholder os retten til at fortsætte transaktionen på andet hvis, hvis vi ser det nødvendigt. Disse ikke-elektroniske transaktioner vil stadig være underlagt disse vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt med os. Du har selv ansvaret for at overholde disse vilkår og betingelser. Risikoen for at miste varer sendt fra os, som endnu ikke er dukket op på leveringsadressen, afhænger af vores kontraktuelle forhold.

Ved salg gennem siden sørger vi for at opkræve den skyldige moms og indrapportere dette til Told og Skat.

Ved køb på siden vil du acceptere leveringsomkostningerne, medmindre andet er aftalt. Det er endvidere dit ansvar at du har oplyst korrekt leveringsadresse.

Vi forbeholder os retten til at ændre eventuelle forsendelsesomkostninger, så det er vigtigt at du tjekker den totale pris ved betaling.

Det er nødvendigt for at handle på dette site at man har et fungerende kreditkort.

Ved at handle på siden, med kreditkort er det dit ansvar at sikre dig at det kreditkort du anvender er retmæssigt dit, eller du har den fornødne fuldmagt til at foretage købet med kreditkortet. Hvis kortet er spærret eller der opstår andre problemer ved håndtering af betalingen, forbeholder vi os retten til at annullere din ordre.

Hvornår modtager jeg min vare når jeg har bestilt

Når en ordre bliver lagt inden kl. 11:00 vil den blive sendt samme dag. Du vil modtage en bekræftelse på e-mail med yderligere information umiddelbart efter at din ordre er sendt. Afhængig af dit valg af type forsendelse kan leveringstiden variere fra 1-2 arbejdsdage (Quickbrev) indtil 3-4 arbejdsdage (Standard brev) ved levering inden for Danmark. Dog vil det ikke være muligt at levere til ikke brofaste øer inden for 1-2 dage selvom der er valgt forsendelse med Quickbrev.

Ved bestilling med eget print/design skal der påregnes ekstra leveringstid -det komme an på hvor mange styk I bestiller og hvor kompliceret logoet/printet/design er. I de fleste tilfælde tager det op til 10-14 hverdage, efter at vi modtaget det endelige udkast fra jer, men I bør altid aftale det videre forløb med kundeservice efter ordren er blevet oprettet.

Hvis du bestiller hos os inden kl. 11:00, vil din ordre blive sendt samme dag. Vi vil informere dig når varen sendes fra vores lager. Vi trækker beløbet fra din konto i det øjeblik vi sender varen fra vores lager, og ikke ved en ordrebekræftelse.
Mere info om fragt og levering findes under følgende link:http://top-eshop.dk/fragt-og-levering/ .

Reklamations og Returnerings Politik

Reklamationsret

Top Eshop følger dansk lovgivning og giver 24 måneders reklamationsret efter I har modtaget varen. I har ret til at klage over fejl eller mangler ved produktet som er opstået indtil 24 måneder, efter I har modtaget varen.

Forudsætningen for reklamationsrettet er at disse fejl eller mangler ikke er opstået som følge af jeres fejlagtige brug eller skadesforvoldende adfærd.

I har pligt til at reklamere inden for rimelig tid efter I har konstateret manglen. Reklamerer I inden for 2 måneder fra du har opdaget fejlen, vil jeres reklamation altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi de rimelige transport udgifter I måtte have ved forsendelsen tilbage til os.

Produkter til reklamation indsendes til vores firma adresse :

Top Eshop IVS

Gribskovvej 21. 1. th.

2100 København

Danmark

Bemærk, vi tager ikke imod paker uden omdeling eller levering pr. efterkrav.

14 dages fortrydelsesret

Som forbruger har I 14 dages fortrydelsesret, når I handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, I har modtaget jeres vare. Hvis I har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor I modtager den sidste vare. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, I modtager den første vare.
Fristen indebærer, at I har 14 dage fra modtagelsen, til at give os besked om, at I vil fortryde jeres køb. I kan sende en mail til contact@top-eshop.dk eller benytte kontaktformularen, som I finder her.
For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal I ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. I kan returnere varen og fortryde købet ved at sende varen retur til denne adresse foruden førnævnte skriftlige erklæring:

Top Eshop IVS
Gribskovvej 21, 1.th
2100 København
Danmark

I kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Ved salg til erhvervsdrivende “B2B” er Top Eshop ikke forpligtet til at yde returret eller fortrydelsesret.
I nogle tilfælde kan vi dog godt være behjælpelige med at tage varen retur, men kun med forud indgået aftale om dette. Det er dog et krav at varen er kun med standard logo/design, i original emballage og ubrugt.

Regler for reklamation og returnering af varer er reguleret af vores Reklamations og returnerings politik, http://top-eshop.dk/retur-og-reklamation/ .Alle køb er afhængig af at lager haves. Vi forbeholder os retten til at annullere en ordre i så fald et produkt er udgået, og vi ved en fejl ikke har fået fjernet produktet fra hjemmesiden. Vi forsøger så vidt mulig at rette fejl, men kan dog ikke garantere at disse ikke opstår, vi forbeholder os derfor retten til umiddelbart uden varsel at annuellere en ordre som ikke gennemført med betaling.

Links
Denne hjemmesiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, som ejes og drives af tredjepart. Du accepterer at vi ikke kan være ansvarlig for indhold eget og drevet af tredjepart, dette inkluderer sider som du kan være blevet henvist til fra hjemmesiden.

Slet af bruger

Du kan til enhver tid slette din bruger. Vi forbeholder os dog retten til uden varsel at slette eller blokere brugere på hjemmesiden.

Erstatning
Vi og vores partnere kan aldrig blive holdt erstatningsansvarlige udover det som den pågældende lov kræver af os, i forhold til indhold som er blevet oprettet af brugere af denne hjemmeside.

Det er brugernes ansvar, og udelukkende deres ansvar ikke at overtræde lovgivningen ved at oprette indhold på hjemmesiden.

Asvarsfraskrivelse
Der kan til tider forefindes fejl i informationer, herunder priser og tilbud, på hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at rette alle fejl og unøjagtigheder indtil et eventuelt salg er blevet gennemført.

Vi kan ikke garantere brugeren af der på intet tidspunkt vil være virus eller andre skadelige komponenter på vores hjemmeside.

 

Begrænset hæftelse

Hjemmesiden og dens partnere kan på intet tidspunkt være erstatningsansvarlige overfor hæftelser opstået ved brug af vores produkt. Vi garanterer ikke at produktet er 100% sikkert, og kan derfor ikke holdes ansvarlige overfor hverken kunde eller tredjepart ved eventuelle hæftelser opstået ved brugen af produktet. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til; fejl på produkt eller ukorrekt anvendelse af produktet.

Adskillelse

Dersom der skulle forefindes fejl i disse vilkår og betingelser, og/eller dele af samme ikke vil være muligt at håndhæve vil udelukkende den bestemmelse som ikke kan håndhæves være ugyldig. De resterende bestemmelser vil være gyldige såfremt de kan håndhæves.

 

Tredje-part

Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser er udelukkende tiltænkt parterne imellem, og kan ikke bruges til fordel eller ulempe for tredje-part.

Ændringer i Vilkår og betingelser

Top Eshop forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at opdatere disse vilkår og betingelser, og det er din pligt som kunde at holde dig opdateret ved regelmæssigt at gennemlæse det.

 

Ændringer til hjemmesiden

Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt at lave ændringer eller lukke hjemmesiden, både midlertidigt og permanent.

Spørgsmål og Henvendelser
Ved spørgsmål til disse vilkår og betingelser kan rettes henvendelse på denne mailadresse: contact@top-eshop.dk.

 

Vi forbeholder os retten til at kontakte kunder udelukkende vha. e-mail. Dette gør sig gældende for alle typer af henvendelser.